Hopp til hovedinnhold

S-Oksazepam

Norsk bruksnavn: P-Oksazepam

Preparat: Sobril, Alopam

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
<2500nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er mindre potent enn de andre benzodiazepinene og en serumkonsentrasjon på 3000 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: 10 - 15 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 405
  • Forkortet analysenavn: OXAZEPAM
  • NLK-kode: NPU27956