Hopp til hovedinnhold

P-NT-proBNP

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-NT-proBNP

Alternativt navn: N-Terminal del av prohormonet ''Brain Natriuretic Peptide'' (BNP)

Indikasjoner

Utredning og oppfølging av pasienter med hjertesvikt.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Kvinne18–49 år<170ng/L
Mann18–49 år<85ng/L
Kvinne50–69 år<300ng/L
Mann50–69 år<250ng/L
Kvinne≥ 70 år<760ng/L
Mann≥ 70 år<500ng/L

Tolkning

BNP produseres i økt mengde når myokard utsettes for økt belastning som f.eks. ved hjertesvikt. N-Terminal proBNP er en inaktiv metabolitt og har lengre halveringstid enn hormonet. De angitte referanseområder gjelder for personer uten hjertesvikt.

Ved utredning av hjertesvikt, vil forhøyede verdier indikere at pasienten skal undersøkes videre (EKG og ekkokardiografi). Negative verdier (under angitte grenser) kan tyde på annen årsak til kliniske symptomer.

Anbefalte beslutningsgrenser

Ved ikke-akutt hjertesvikt er grensen for å utelukke hjertesvikt 125 ng/L. Ved akutt hjertesvikt er grensen satt til 300 ng/L. Økning av NT-proBNP kan også ses ved atrieflimmer, høy alder og nyresvikt. Ved fedme ses lavere verdier. Negativ prediktiv verdi (NPV) for NT-proBNP ved ovennevnte beslutningsgrenser er 0,94-0,98 ved både ikke-akutt og akutt hjertesvikt. Positiv prediktiv verdi (PPV) er mye lavere. Markøren anbefales derfor brukt for å utelukke hjertesvikt (lavere verdier enn beslutningsgrensen), ikke for å sette diagnosen.

Anbefalingene er tatt fra ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure (EHJ (2016) 37, 2129-2000).

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon