Hopp til hovedinnhold

S-Non-HDL-Kolesterol

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-non-HDL-kolesterol

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom. Behandlingsmål ved lipidsenkende terapi.

Tolkning

Non-HDL-kolesterol er en beregnet verdi av differansen mellom total-kolesterol og HDL-kolesterol (total-kolesterol – HDL-kolesterol). Ved samtidig rekvirering av total-kolesterol og HDL-kolesterol beregnes non-HDL-kolesterol automatisk.

Non-HDL-kolesterol inkluderer, i tillegg til LDL-kolesterol, rest-kolesterol (VLDL* + IDL** + kylomikron-rester) som i seg selv er en risikofaktor for aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD). Non-HDL-kolesterol er derfor sterkere assosiert med risiko for ASCVD enn LDL-kolesterol alene.

Non-HDL-kolesterol anbefales vurdert under lipidsenkende behandling, der målet for LDL-kolesterol er nådd og pasienten har triglyserider > 2.0 mmol/L, diabetes mellitus, overvekt eller metabolsk syndrom.

Europeiske retningslinjer (ESC*** Guidelines 2021) anbefaler non-HDL-nivå på <3.4 mmol/L ved moderat risiko for aterosklerotisk hjerte-/karsykdom, <2.6 mmol/L ved høy risiko og <2.2 mmol/L ved meget høy risiko.

Det finnes foreløpig ingen etablerte referanseområder, men verdier over 3.8 kan øke sannsynligheten for aterosklerotisk hjertesykdom.

*Very Low Density Lipoprotein
**Intermediate Density Lipoprotein
***European Society of Cardiology

Referanser

  • Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM. Clin Chem Lab Med. 2020 Mar 26;58(4):496-517.
  • 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice, European Heart Journal, Volume 42, Issue 34, 7 September 2021, Pages 3227–3337.
  • Anbefaling av felles praksis for prøvetaking, rapportering og varsling av lipidresultater, NSMB arbeidsgruppe, 2022.

Mer informasjon

  • Analysenummer: E03
  • Forkortet analysenavn: NONHDL
  • NLK-kode: NPU29055