Hopp til hovedinnhold

MRSA screening

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Methicillinresistente gule stafylokokker

Indikasjoner

Siden mange gule stafylokokker danner penicillinase, brukes vanligvis penicillinasestabile penicilliner (f.eks. methicillin) eller cefalosporiner ved infeksjoner med gule stafylokokker. Så kalt methicillinresistente gule stafylokokker (MRSA) har gener som gjør at ingen penicilliner eller cefalosporiner virker. MRSA er ikke farligere enn andre gule stafylokokker, men de er vanskeligere å behandle. MRSA er også ofte resistente mot andre typer antibiotika. Pasienter som er bærere av MRSA skal derfor ved sykehusinnleggelse behandles i isolat. Sykehusansatte som er bærere av MRSA må ikke ha pasientkontakt.

Tolkning

Positivt svar er forenlig med bærertilstand eller sykdom forårsaket av MRSA. Oppfølging bør skje i samråd med smittevernlege. Ved påvist MRSA gjennomføres utstrakt smittesporing og bakterietyping.

Melding

Ved funn av MRSA blir prøven sendt til nasjonalt kompetansesenter for genotyping. Rekvirenten blir oppringt og det sendes ut et svar. Ved mottak av svar fra kompetansesenteret sendes kopi av dette til rekvirenten. Genotyping er et verktøy som brukes i utbruddsoppklaring.

Mer informasjon

  • Analysenummer: L40
  • Forkortet analysenavn: MRSASCRE