Hopp til hovedinnhold

S-Mianserin total

Preparat: Tolvon

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

150 - 900 nmol/L

Tolkning

Det terapeutiske området er primært etablert ved bruk av mianserin i behandling av depresjon. Ved bruk av mianserin for søvn kan lavere serumkonsentrasjoner være adekvat. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: ca 17 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylmianserin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Mianserin
  • NLK-kode: NPU04860
  • Analysenummer: 380
  • Forkortet analysenavn: MIANSERI