Hopp til hovedinnhold

S-Lurasidon

Preparat: Latuda

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
5–60nmol/L

Tolkning

Referanseområdet er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt.
Halveringstid: 20-40 timer.

Forsiktighetsregler: Lurasidon er kontraindisert ved bruk av kraftige CYP3A4-hemmere.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Lurasidon
  • NLK-kode: NPU56501
  • Analysenummer: D12
  • Forkortet analysenavn: LURASIDO