Hopp til hovedinnhold

Luftveisbakterier (PCR)

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Hostepanel, Luftveispakke, Luftveisprofil, Luftveispanel, Mycoplasma pneumoniae (PCR), Chlamydia pneumoniae (PCR), Bordetella pertussis (PCR)

Indikasjoner

Klassisk pneumoni gir høy feber, høy CRP og akutte symptomer og vanlig agens er pneumokokker. Det tas penselprøve til dyrkning fra nasofaynx. Prøven sendes på Copan eSwab i Amies transportmedium. UTM transportrør kan ikke benyttes til dyrkningsanalyser.

Påvisning av Mycoplasma. pneumoniae, Chlamydia. pneumoniae og Bordetella pertussis gjøres med PCR-teknikk.. M. pneumoniae og C. pneumoniae gir øvre og nedre luftveisinfeksjon. B. pertussis gir kikhoste. Et vanlig symptom ved infeksjon med disse tre bakteriene er langvarig hoste. Prøven tas fra nasofarynx eller hals og sendes inn på UTM transportrør.

Tolkning

Positivt svar er forenlig med infeksjon med påvist mikrobe. Antibiotikavalg bør tilpasses mikrobefunnet. Ved negativt svar og fortsatt kliniske symptomer bør det vurderes tester for andre mikrober, f.eks. luftveisvirus.

Merknad

Ved rekvirering av Luftveisprofil genereres automatisk analysene: Mycoplasma pneumoniae (PCR), Chlamydia pneumoniae (PCR) og Bordetella pertussis (PCR).

Se også luftveisvirus.

  • Analysenummer: 292
  • Forkortet analysenavn: LUFTVEIS