Hopp til hovedinnhold

S-Litium

Preparat: Lithionit, Litarex

Alternativt navn: Li

Indikasjoner

Start og kontroll av litiumbehandling.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
0,50–1,00mmol/L
Varsling: Verdier over 1,50 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Litium brukes til behandling av bipolar sykdom. Verdier over det terapeutiske området gir økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Doseringen bør derfor justeres etter målt litiumkonsentrasjon. Litium bør måles tettere i begynnelsen av behandlingen, og ved tilstander som kan påvirke utskillelsen av litium, som nedsatt nyrefunksjon eller elektrolyttforstyrrelser. Se også Medikamentanalyser som terapikontroll.
Farmakologi: Biotilgjengelighet > 97%. Tmax 3 - 6 timer. Oppfører seg som natrium i kroppen. Halveringstid for de fleste nyrefriske 7 - 20 timer, lenger for noen. Halveringstid er avhengig av nyrefunksjon og natriumstatus.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, avdeling for medisinsk biokjemi.

  • Norsk bruksnavn: P-Litium
  • NLK-kode: NPU02613
  • Analysenummer: 023
  • Forkortet analysenavn: S-LITIUM