Hopp til hovedinnhold

S-Levomepromazin

Norsk bruksnavn: P-Levomepromazin

Preparat: Nozinan

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
10–300nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er kun retningsgivende der hvor høydose nevroleptikum brukes som det primære antipsykotiske legemiddel. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 15 - 80 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 437
  • Forkortet analysenavn: LEVOMEPR
  • NLK-kode: NPU04853