Hopp til hovedinnhold

S-Levetiracetam

Norsk bruksnavn: P-Levetiracetam

Preparat: Keppra

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
30–240µmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 7 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylfluoxetin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 397
  • Forkortet analysenavn: LEVETIRA
  • NLK-kode: NPU18848