Hopp til hovedinnhold

S-Kvetiapin

Norsk bruksnavn: P-Kvetiapin

Preparat: Quetiapin Preparat: Seroquel

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
50–700nmol/L

Tolkning

Farmakologisk aktiv metabolitt (N-desalkylkvetiapin) bestemmes også. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: ca 7 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten N-desalkylkvetiapin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 440
  • Forkortet analysenavn: QUETIAPI
  • NLK-kode: NPU18999