Hopp til hovedinnhold

S-Kortisol

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternative navn: Kortisol morgen(Kortisol 08.00), Kortisol aften(Kortisol 19.00)

Indikasjoner

Binyrebarkfunksjon. Mistanke om binyrebarkhyperfunksjon eller binyrebarkinsuffisiens.

Referanseområde

kl. 07.00-09.00:

200 - 650 nmol/L

kl. 18.00-21.00:

< 230 nmol/L

Varsling: Verdier under 50 nmol/L (Kortisol morgen) vil bli forsøkt varslet til pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved binyrebark hyperfunksjon (Cushings syndrom), ektopisk ACTH-produksjon i maligne svulster, fysisk og psykisk stress, økt transkortin (bindingsproteinet for kortisol i serum) som blant annet kan skyldes østrogenpåvirkning. Ved hyperfunksjon av binyrebarken er oftest døgnvariasjonene opphevet. Lave verdier ved binyrebark hypofunksjon (Addisons sykdom) og ved nedsatt transkortin. Se Binyrebarkfunksjon.

Analytisk og biologisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

  • Behandling med syntetiske glukokortikoider kan, avhengig av dose og behandlingsvarighet, supprimere den endogene kortisolproduksjonen. For enkelte medikamenter, blant annet prednisolon, vil det tilførte medikamentet medbestemmes dersom prøven tas mens medikamentet fortsatt finnes i blodet, mens det kan gi lave verdier under medikamentfaste hvis behandlingen har ført til binyrebarksuppresjon. Prøver tatt under behandling kan derfor være vanskelig å tolke. Hvis s-kortisol likevel skal måles under behandling, bør prøven tas om morgenen før inntak av morgendose, og helst uten kveldsdose dagen i forveien. Lokal behandling med steroider kan i svært sjeldne tilfeller føre til absorbsjon og suppresjon av endogen kortisolproduksjon.
  • Ved verdier under 50 nmol/L for kortisol (morgen), vil S-natrium og S-kalium automatisk tilleggsrekvireres dersom det ikke allerede foreligger svar på analysene.
  • Referanseområde oppgis kun når tidspunkt for prøvetaking er angitt på rekvisisjonen, og er mellom kl. 07 og 09, eller mellom kl. 18 og 21.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 301,302
  • Forkortet analysenavn: S-KORTIM, S-KORTIA