Hopp til hovedinnhold

S-Kolesterol

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Kolesterol

Alternativt navn: Totalkolesterol

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
0–29 år2,9–6,1mmol/L
30–49 år3,3–6,9mmol/L
≥ 50 år3,9–7,8mmol/L

Tolkning

Høye verdier (hyperlipidemier) kan være primære (arvelige) eller sekundære (relatert til sykdom eller livsstil) som ved diabetes mellitus, hypotyreose, nyre- og leversykdommer, overvekt, samt bruk av visse legemidler. Analyse av TSH, fritt T4, kreatinin, leverprøver, glukose og HbA1c kan utelukke sekundær hyperlipidemi.

Lave verdier ses ved alvorlig leverskade, hypertyreose, malabsorpsjon og enkelte medfødte tilstander (f.eks. beta-lipoproteinmangel).

Merknad

Referansegrensene for kolesterol gjelder norske, friske personer. Øvre referansegrense er ikke det samme som risikogrense. Risikoen for hjerte/karsykdom øker ved verdier over ca. 5 mmol/L, et nivå som er godt innenfor referanseområdet for de fleste aldersgrupper. Totalkolesterol >= 7,0 er som oftest behandlingsindikasjon (unntak menopausale kvinner uten andre risikofaktorer). Bruk av risikokalkulatoren NORRISK2 anbefales. Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon