Hopp til hovedinnhold

S-Kodein

Norsk bruksnavn: P-Kodein

Preparat: Paralgin/Pinex Forte, Altermol, Paramax Comp

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
<850nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger.
Halveringstid: 3,5 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 394
  • Forkortet analysenavn: S-KODEIN
  • NLK-kode: NPU08781