Hopp til hovedinnhold

P-Kobber

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Kobber

Alternativt navn: Cu

Indikasjoner

Kobberforgiftning. Wilsons sykdom.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
≥ 1 år12,0–25,0µmol/L
Fullstendig referansetabell

Lave verdier ved fødsel med stigende verdier til nivåer som hos eldre barn/voksne omkring 6 måneders alder.

Tolkning

Høye verdier ved kobberforgiftning, østrogenpåvirkning, graviditet, akutte og kroniske infeksjoner, anemier, leukemier, maligne svulster, leversykdommer, reumatoid artritt, psoriasis. Lave verdier ved Wilsons sykdom, malabsorpsjon, nefrose.

Merknad

Laboratoriet undersøker ikke ceruloplasmin i serum. Bestemmelse av kobber vil imidlertid oftest gi samme informasjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon