Hopp til hovedinnhold

S-Klozapin

Norsk bruksnavn: P-Klozapin

Preparat: Leponex

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
300–2500nmol/L

Tolkning

Metabolitt (demetylklozapin) har noe farmakologisk aktivitet, og bestemmes også for å gi innblikk i metabolismen til medikamentet og lette tolkningen av besvarelsen. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 6 - 26 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylklozapin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 436
  • Forkortet analysenavn: KLOZAPIN
  • NLK-kode: NPU04114