Hopp til hovedinnhold

S-Klorid

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Klorid

Alternative navn: Cl, klor

Indikasjoner

Sammen med andre elektrolytter ved vurdering av væske/elektrolytt-balansen og syre/base-forstyrrelser. Vurdering av klortap ved oppkast av surt maveinnhold.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
97–108mmol/L

Tolkning

Kloridkonsentrasjon varierer omvendt med bikarbonatkonsentrasjonen, slik at høyt klorid ses sammen med lav bikarbonat, og lav klorid ses sammen med høy bikarbonat. Høye verdier ved noen (ikke alle) former for metabolsk acidose, hyperton dehydrering som ved diabetes insipidus og akutt nyresvikt samt renal tubulær acidose.

Lave verdier ved metabolsk alkalose, respiratorisk acidose, hypoosmolære tilstander som vannretensjon og elektrolytt-tap, høy laktatproduksjon ved sirkulasjonssvikt, primær aldosteronisme, diuretikabehandling, pylorusstenose, diabetisk koma, kronisk nyresvikt med opphopning av fosfat og sulfat, og ved store ukompenserte kloridtap fra oppkast eller svette.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon