Hopp til hovedinnhold

S-Klomipramin total

Preparat: Anafranil

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

700 - 1500 nmol/L (sum klomipramin + demetylklomipramin)

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: klomipramin: ca. 20 timer, demetylklomipramin: ca. 36 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylklomipramin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Klomipramin
  • NLK-kode: NPU01616
  • Analysenummer: 391
  • Forkortet analysenavn: KLOMIPRA