Hopp til hovedinnhold

S-Kariprazin total

Norsk bruksnavn: P-Kariprazin

Preparat: Reagila

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Tolkning

Basert på begrenset litteratur kan man ved bruk av 1,5-6 mg/døgn forvente serumkonsentrasjoner i området 20-150 nmol/L. På grunn av lang halveringstid for kariprazin og de aktive metabolittene DCAR og DDCAR oppnås stabil serumkonsentrasjon først etter 3-4 uker.

Forsiktighetsregler: Samtidig bruk av kraftige CYP3A4-hemmere gir mer enn dobling av totalkonsentrasjonen.
Halveringstid: Kariprazin 1-3 dager, metabolitten DCAR 1-3 dager, metabolitten DDCAR 13-19 dager.

Merknad

Konsentrasjon av metabolittene DCAR og DDCAR medbestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: D16
  • Forkortet analysenavn: KARIPRAZ
  • NLK-kode: NPU58968