Hopp til hovedinnhold

F-Kalprotektin

Norsk bruksnavn: F-Kalprotektin

Alternative navn: FeCal-test, calprotectin, kalprotectin

Indikasjoner

Testen benyttes for å skjelne mellom organisk og funksjonell gastrointestinal sykdom med tanke på utvelgelse av pasienter til endoskopi, og som markør for sykdomsaktivitet og behandlingseffekt ved inflammatorisk tarmsykdom. Testen skal ikke brukes i diagnostikk eller oppfølging av kreft i tarm.

Bakgrunn

Kalprotektin er et protein med sinkbindende protein med antimikrobiell effekt. Kalprotektin i feces kommer fra aktiverte eller døde granulocytter fra slimhinneoverflaten i mage-tarm-kanalen. Konsentrasjonen av kalprotektin i feces øker ved inflammasjon i tarmen. Målt kalprotektinkonsentrasjon påvirkes av flere faktorer: Kort passasjetid (diaré), inflammasjon proksimalt i tarmen og feces fra sentrale porsjoner som har vært lite i kontakt med tarmslimhinne gir lavere konsentrasjoner enn ved lang passasjetid, inflammasjon distalt i tarmen og måling av kalprotektin fra overfladiske porsjoner av feces. Feces er et heterogent prøvemateriale som normalt inneholder ufordøyde matrester, og høy biologisk variasjon må derfor påregnes for analysen.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
≥ 5 år<50mg/kg

Tolkning

Voksne:

< 50 mg/kg

Normal

50 - 99 mg/kg

Lav sannsynlighet for inflammasjon av betydning eller aktiv inflammatorisk tarmsykdom.

100 - 249 mg/kg

Lettere inflammasjon kan foreligge. Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom kan kontrollprøve innen tre måneder vurderes. Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom er risikoen for klinisk tilbakefall økt og ny kontrollprøve etter tre til seks måneder kan vurderes.

≥ 250 mg/kg

Inflammasjon foreligger. Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom bør pasienten følges opp. Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom kan aktuell terapi ha utilstrekkelig effekt.

Få studier for barn. Over 400-800 mg/kg er inflammasjon i tarm sannsynlig.­

Forhøyede verdier kan også ses ved infeksiøse enteritter, ved antibiotikaindusert diare, divertikulitt og kreft i tykk- og endetarm.

Referanser:

1. Expert opinion for use of faecal calprotectin in diagnosis and monitoring of inflammatory bowel disease in daily clinical practice. Reenaers C et al. United European Gastroenterol J. 2018 Oct;6(8):1117-1125.
2. From bench to bedside: Fecal calprotectin in inflammatory bowel diseases clinical setting. Mumolo MG et al. World J Gastroenterol. 2018 Sep 7; 24(33): 3681–3694.
3. Fecal calprotectin in healthy children. Oord T, Hornung N. Scand J Clin Lab Invest. 2014;74:254–258.

Analytisk og biologisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Mer informasjon

  • Analysenummer: 484
  • Forkortet analysenavn: F-FECAL1
  • NLK-kode: NPU19717