Hopp til hovedinnhold

INR-verdi

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-INR

Alternativt navn: Internasjonalt Normalisert Ratio

Indikasjoner

  • Kontroll av antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonist, vanligvis Warfarin.
  • Som ledd i utredningen ved mistanke om nedsatt leverfunksjon.
  • Utredning av blødningstilstander.

Referanseområde

0,92 - 1,20 (Alltid *-merket)

Terapeutisk område

Atrieflimmer eller vedlikeholdsbehandling ved dyp venetrombose og lungeemboli: 2,5 +/- 0,5 [1,2].

Arterielle indikasjoner, som f.eks. venstre ventrikkeltrombe eller profylakse etter hjerteinfarkt: 3,0 +/- 0,5 [2].

Overnevnte verdier er kun veiledende og må vurderes for den enkelte pasient.

Kunstige hjerteklaffer: ulike kunstige hjerteklaffer har ulik evne til å være trombogene og krever ulike INR-nivåer [3]. Terapeutisk område for INR ved denne indikasjonen skal være oppgitt i epikrise, hvis ikke bør dette etterlyses.

Varsling: Verdier over 7,0 vil bli forsøkt varslet pr telefon. Dag før helg varsles verdier over 5,0.

Tolkning

Blødningsrisiko er tilnærmet lineært korrelert til INR-verdiene. Foruten antikoagulasjonsbehandling med warfarin kan høye verdier skyldes K-vitaminmangel, leversvikt, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIK) og mangel på eller dysfunksjon av koagulasjonsfaktorene II, VII eller X.

Faktorer som påvirker dose-respons-forholdet mellom Warfarin og INR kan f.eks. være medikamentinteraksjoner, ernæring, i hvilken grad pasienten tar legemiddelet som avtalt med behandler, komorbiditet eller genetiske variasjoner. Ved uventet kraftig eller uventet svak respons på INR av en gitt marevan-dose, kan dette blant annet skyldes genetiske variasjoner i CYP-enzymene som bryter ned medikamentet. Om ønskelig kan slike variasjoner utredes, for eksempel ved vanskeligheter med doseinnstillingen.

Referanser:

[1] Reikvam og Sandset: Warfarinbehandling i praksis (2010)
[2] Felleskatalogen.no
[3] 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon