Hopp til hovedinnhold

Humant papillomavirus PCR

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: HPV PCR

 

 

Indikasjoner

Humant papillomavirus-infeksjon (HPV-infeksjon) er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen både hos kvinner og menn. De ulike HPV-typene som infiserer slimhinner klassifiseres i såkalte høyrisiko- og lavrisiko HPV-typer. Høyrisiko HPV-typer kan forårsake kreft. Lavrisiko HPV-typer er assosiert med vorter (papillomer), kjønnsvorter (kondylomer) og lavgradige celleforandringer som går over av seg selv.

HPV-test utføres direkte på væskebasert primærprøve (ThinPrep) etter kreftforeningens/masseundersøkelsens retningslinjer for oppfølging av cervixcytologiske screeningprøver.

Metoden som benyttes er Cobas 5800 HPV kvalitativ sanntids PCR, som påviser 14 høyrisiko HPV-typer og angir genotype 16 og 18 samt en samlet gruppe av andre HR-HPV genotyper (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 og 68).

Les mer her:

https://www.furst.no/for-legekontoret/patologi/cytologi/

Mer informasjon

  • Analysenummer: P20
  • Forkortet analysenavn: HPV-STAT