Hopp til hovedinnhold

B-HLA-B27

Alternativt navn: Gentest HLA-B27

Indikasjoner

Mistanke om Bekhterevs (Ankyloserende spondylitt) og eventuelt også reaktiv artritt, enteroartritt, psoriasis artritt m.m.

På grunn av høy forekomst av HLA-B27 i normalbefolkningen, er den positive prediktive verdien av analysesvaret lav, mens den negative prediktive verdien er høy og analyseresultatet må derfor sammenholdes med klinikk og andre laboratoriefunn.

Tolkning

Gentypingens verdi ligger i at fravær av HLA-B27 gjør diagnosen ankyloserende spondylitt (Bekhterevs) mindre sannsynlig. Tilstedeværelse av HLA-B27 genotype har liten positiv prediktiv verdi alene.

Merknad

Analysen er kvalitativ.

  • Norsk bruksnavn: DNA-HLA-B*27
  • NLK-kode: NPU29745
  • Analysenummer: A89
  • Forkortet analysenavn: HLAB27