Hopp til hovedinnhold

S-HCV-RNA, kvantitativ

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Hepatitt C Virus RNA, Hepatitt C kvantitativ analyse

Indikasjoner

Automatisk tilleggsanalyse ved positiv anti-HCV for å avklare om selve viruset er tilstede. Analysen er kvantitativ og er derfor også et mål for omfanget av HCV-viremi.

Tolkning

Måleområde: 0,015x106 IU/L – 100 000x106 IU/L

Innenfor måleområdet besvares prøven med mengdeangivelse, for eksempel: (x antall kopier virus x106) IU/L. Målt verdi angis med benevning x106 IU/L i henhold til krav fra Norsk Laboratoriekodeverk.

Prøver med påvist HCV RNA, men verdi under 0,015 x106 IU/L, besvares som: <0,015x106 IU/L. Dette betyr at HCV-RNA er påvist i mengde mindre enn 0,015 x106 IU/L.

Prøver høyere enn måleområdet besvares som: >99999 x106 IU/L.

Negativ HCV-RNA indikerer tidligere gjennomgått HCV-infeksjon og smittefrihet. Men siden virusmengden kan variere kreves det to negative HCV-RNA analyser over en periode på 3-6 måneder før smittsomhet for hepatitt C kan utelukkes.

Positiv HCV-RNA betyr akutt eller kronisk HCV-infeksjon, eller at pasienten er bærer av viruset. Personen er smitteførende. Ved første gangs påvisning anbefales kontrollprøve for å utelukke prøveforbytting. Kronisk bærerskap er definert ved positiv HCV-RNA i mer enn et halvt år. Kronisk hepatitt foreligger når infeksjonen varer i mer enn et halvt år.

Kvantitativ HCV-RNA brukes til å styre behandlingen av pasienter med HCV-infeksjon

Merknad

Analysen er kvantitativ og resultatene gis ut som enten negativ eller som antall viruskopier x106 IU/L. Merk at ny benevning er innført fra februar 2024.

PCR benyttes som påvisningsmetode.

  • Norsk bruksnavn: P-Hepatitt C virus (HCV) RNA
  • NLK-kode: NPU56044
  • Analysenummer: PH4
  • Forkortet analysenavn: HCVRNA