Hopp til hovedinnhold

Gjærsopp

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Candida

Indikasjoner

Det finnes normalt sparsom til moderat forekomst av gjærsopp i munn/svelg, i gastrointestinaltraktus, i underlivet og i perineum. Ved ugunstige forhold (f.eks. diabetes, etter antibiotikabehandling eller ved opphold i varme strøk) kan gjærsopp utkonkurrere den bakterielle normalfloraen.

Tolkning

Gjærsopp forekommer normalt og funnene bør derfor sammenholdes med klinikken. Gjærsopp resistensbestemmes vanligvis ikke. Candida albicans er vanligvis følsom for flukonazol, men andre species som Candida glabrata og Candida krusei kan være resistente.

  • Norsk bruksnavn: Us-Gjærsopp dyrkning
  • NLK-kode: NPU29585
  • Analysenummer: U06
  • Forkortet analysenavn: GJÆRSOPP