Hopp til hovedinnhold

S-FSH

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-FSH

Alternativt navn: Follikkelstimulerende hormon

Indikasjoner

Mistanke om gonadesvikt (primær eller sekundær) hos kvinner og menn. Infertilitet. Menstruasjonsforstyrrelser.

Referanseområde

Fullstendig referansetabell

KJØNN

ALDER

REFERANSEOMRÅDE

ENHET

Kvinner

20-55 år (follikkelfase)

1 - 13

U/L

Kvinner

20-55 år (midtsyklus)

3 - 35

U/L

Kvinner

20-55 år (lutealfase)

1 - 13

U/L

Tolkning

Lave verdier kan sees ved sykdom i hypofyse/hypothalamus (sekundær gonadesvikt). Hos kvinner vil stress av enhver art kunne medføre amenoré. Det er en sekundær gonadesvikt pga funksjonell reduksjon i LH/FSH-sekresjonen.

Høye verdier kan sees ved sykdom i ovarier/testikler (primær gonadesvikt, klimakterium) pga. bortfall av kjønnshormonenes negative feed-back effekt på hypofysen. Hos menn kan skade av det germinative epitel (Klinefelters syndrom, orchitt, strålebehandling o.l.) gi FSH-stigning.

Se Hypofyse- og kjønnshormoner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon