Hopp til hovedinnhold

fS-Triglyserider

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Triglyserid, fastende

Alternativt navn: Triacylglyserol

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom. Vurdere effekt av livsstilsendring. Residiverende pankreatitt. Alkoholmisbruk. Diabetes.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
<2,60mmol/L

Tolkning

Høye verdier kan være primære (arvelige) eller sekundære (relatert til livsstil eller annen sykdom) som ved dårlig kontrollert diabetes, hypotyreose, nyre-, pankreas- og leversykdommer. Stort karbohydratinntak (inkludert alkohol), P-piller, graviditet, steroidhormoner og ulike medikamenter som diuretika og beta-blokkere kan gi økte verdier. Verdier over > 1,7 mmol/l i kombinasjon med lavt HDL-kolesterol (< 1,0 mmol/l for menn, < 1,2 mmol/l for kvinner) indikerer at personen har en lipidprofil som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Høye triglyseridkonsentrasjoner (> 10 mmol/L) gir økt risiko for akutt pankreatitt.

Ved kolesterolverdier > 8-10 mmol/l, samt triglyserider > 8-10 mmol/l bør man mistenke type III hyperlipoproteinemi, som riktig nok er sjelden. Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon