Hopp til hovedinnhold

S-Fritt T4

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-T4, fritt

Alternative navn: Fritt tyroksin, FT4

Indikasjoner

Vurdering av tyreoideafunksjon. Kontroll ved behandling av tyreoideasykdommer.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
1–17 år11,0–20,0pmol/L
≥ 18 år11,0–23,0pmol/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

FT4 må tolkes sammen med TSH. Høye verdier og supprimert TSH ses ved hypertyreose. Oftest verdier omkring øvre referansegrense ved adekvat substitusjons-behandling av hypotyreose. Lave verdier og forhøyet TSH ved primær hypotyreose. En sjelden gang kan en pasient ha lave verdier pga sirkulerende antistoffer mot tyroksin. Av og til lave verdier i svangerskapets siste trimester uten at det foreligger hypotyreose. Se Tyreoideafunksjonen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon