Hopp til hovedinnhold

S-Fluoksetin total

Preparat: Fontex

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

400 - 2500 nmol/L (sum fluoxetin + demetylfluoxetin)

Tolkning

Farmakologisk aktiv metabolitt (demetylfluoxetin) bestemmes også. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: fluoksetin: 1 - 3 døgn, demetylfluoksetin: 4 - 16 dager

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylfluoksetin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Fluoksetin
  • NLK-kode: NPU08790
  • Analysenummer: 378
  • Forkortet analysenavn: FLUOXETI