Hopp til hovedinnhold

S-Fenobarbital

Norsk bruksnavn: P-Fenobarbital

Preparat: Fenemal

Indikasjoner

Start og kontroll av epilepsibehandling med fenobarbital. Misbruk av barbiturater undersøkes ikke med denne analysen.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
50–130µmol/L
Varsling: Varsling: Verdier over 200 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.
Halveringstid: 2 - 6 døgn

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Mer informasjon

  • Analysenummer: 097
  • Forkortet analysenavn: S-FENOBA
  • NLK-kode: NPU03062