Hopp til hovedinnhold

S-Eslikarbazepin

Norsk bruksnavn: P-Eslikarbazepin

Preparat: Zebinix

Indikasjoner

Tilleggsbehandling hos voksne med partielle epileptiske anfall uten sekundær generalisering.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
12–100µmol/L
Varsling: Varsling: Verdier over 280 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt.
Halveringstid: 10 - 20 timer (stor variasjon)

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: D03
  • Forkortet analysenavn: ESLIKARB
  • NLK-kode: NPU29859