Hopp til hovedinnhold

EKG taking og tyding

Alternativt navn: Elektrokardiogram

Varsling: Varsling: Ved uventede EKG-forandringer kan det være behov for kontakt med rekvirent. Det er derfor viktig at det på rekvisisjonen oppgis et telefonnummer hvor vi kan komme i kontakt med rekvirent uten å bli stilt i kø eller bli møtt av automatisk telefonsvarer.

Tolkning

EKG vil bli vurdert og kommentert av kardiolog om ettermiddagen, og vurdering/kommentarer lagt inn i vårt IT-system.

Vanlig brukte kommentarer ved EKG-tolkning med utfyllende informasjon.

Veiledninger

Taking av 12-kanals hvile EKG (pdf).

Denne plakaten kan kanskje være til nytte som veggplakat der EKG blir registrert (pdf).

Merknad

Laboratoriet utfører ikke belastnings-EKG. Ved klinisk mistanke om alvorlig hjertelidelse bør det primært overveies å kontakte sykehus.

Gratis nettkurs om EKG med teori og EKG-eksempler.

  • Norsk bruksnavn: EKG taking
  • NLK-kode: 707A
  • Analysenummer: 080
  • Forkortet analysenavn: EKG TAKI