Hopp til hovedinnhold

S-Kreatinin eGFR

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: Nyre-estimert GFR CKD-EPI Kreatinin (overfl.=1,73m2)

Alternative navn: CKD, CKD-EPI, GFR, eGFR

Indikasjoner

Vurdering av nyrefunksjonen. Se Nyrefunksjonen.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Kvinne18–29 år>65mL/min/1,73m2
Mann18–29 år>72mL/min/1,73m2
Kvinne30–39 år>60mL/min/1,73m2
Mann30–39 år>68mL/min/1,73m2
Kvinne40–49 år>58mL/min/1,73m2
Mann40–49 år>65mL/min/1,73m2
Kvinne50–59 år>56mL/min/1,73m2
Mann50–59 år>62mL/min/1,73m2
Kvinne60–69 år>54mL/min/1,73m2
Mann60–69 år>61mL/min/1,73m2
Kvinne≥ 70 år>52mL/min/1,73m2
Mann≥ 70 år>59mL/min/1,73m2

Tolkning

NB! Reell GFR må vurderes i forhold til pasientens høyde og vekt.

Høye verdier har ingen klinisk interesse.

Merknad

Beregningen av Glomerulær FiltrasjonsRate (GFR) fra S-Kreatinin gjelder kun for voksne og utføres ikke dersom pasienten er under 18 år.

Estimert GFR (eGFR) kan beregnes ut ifra S-Kreatinin eller S-Cystatin C, samt alder og kjønn. Reell GFR kan videre beregnes ut fra kroppsoverflate, dvs. høyde og vekt.

Måling av eGFR basert på S-Cystatin C kan gjøres i tillegg til S-Kreatinin eGFR, siden analysene har helt forskjellige feilkilder. Et samsvar mellom analysesvarene indikerer et sikrere estimat for nyrefunksjonen. Omvendt bør en ved forskjeller mellom S-Cystatin C eGFR og S-Kreatinin eGFR vurdere hvilke feilkilder som kan ha påvirket resultatene. Cystatin C varierer i liten grad (<5 %) med kjønn, muskelmasse, alder og etnisitet. Cystatin C er derfor en egnet tilleggsanalyse for bestemmelse av nyrefunksjon, først og fremst hos barn og eldre.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 247
  • Forkortet analysenavn: S-GFR
  • NLK-kode: NOR25909