Hopp til hovedinnhold

S-Digoksin

Preparat: Lanoxin

Alternativt navn: Digoxin

Indikasjoner

Start og kontroll av behandling med digoksin (Lanoxin, Digoxin).

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
0,6–1,3nmol/L
Varsling: Verdier over ≥2,6 nmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området gir økt risiko for bivirkninger, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.

Farmakologi: Biotilgjengelighet 50-80 %. Halveringstid 1 -2 døgn, lenger ved nedsatt nyrefunksjon. Pasienter med anuri har gjerne halveringstid på 4-5 døgn.

Merknad

Vi minner om at digoksin skilles i hovedsak ut gjennom nyrene, slik at man må være særlig oppmerksom når pasienter med redusert nyrefunksjon settes på digoksin.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, avdeling for medisinsk biokjemi.

  • Norsk bruksnavn: P-Digoksin
  • NLK-kode: NPU01886
  • Analysenummer: 039
  • Forkortet analysenavn: S-DIGOKS