Hopp til hovedinnhold

S-CMV

Alternative navn: Cytomegalovirus, CMV, Humant Herpesvirus 5

Indikasjoner

60-85% av 18-åringer har gjennomgått en CMV-infeksjon, de fleste i førskolealder. Mange gjennomgår en asymptomatisk infeksjon. Etter primærinfeksjonen ligger viruset latent i kroppen. Ny CMV-sykdom kan oppstå enten ved ny smitte med en ny CMV-stamme eller ved ny aktivitet av "eget", latent virus. CMV-infeksjon kjennetegnes av langtrukken feber, tretthet, sår hals og økte leverenzymer.
Ved CMV-infeksjon hos gravide kan infeksjonen overføres til foster med risiko for fosterskade (kongenitt CMV-infeksjon). Fosterskade kan oppstå selv ved symptomfri infeksjon hos mor. Fosterskaden er størst ved en primær CMV-infeksjon tidlig i svangerskapet. De fleste fostrene (80%) får ingen skader. De øvrige kan få psykisk eller fysisk funksjonshemning, nedsatt hørsel, kronisk leversykdom eller dør av alvorlige defekter.
Se Spesielle risikosykdommer under graviditet.
CMV kan gi alvorlig infeksjon ved svekket immunforsvar (som ved HIV-infeksjon, cellegiftbehandling eller organtransplantasjon). En rekke organer kan rammes: lunger, øyne, mage, tarm og lever. CMV-diagnostikk ved denne problemstillingen utføres ved spesiallaboratorium.
Alvorlig CMV-infeksjon behandles med antivirale midler.

Tolkning

CMV-IgM

CMV-IgG

CMV-IgG aviditet

Klinisk situasjon

Negativ

Negativ

Ikke tidligere CMV-infeksjon. Ikke beskyttet mot primærinfeksjon.

Positiv

Negativ

Tidlig primær CMV-infeksjon eller uspesifikk reaktiv CMV-IgM. Evt. kontrollprøve.

Positiv

Positiv

Negativ

Aktuell/nylig sekundær CMV-infeksjon er mulig. Funnet må samholdes med annenklinisk informasjon.

Positiv

Positiv

Positiv

Aktuell/nylig primær CMV-infeksjon.

Negativ

Positiv

Tidligere gjennomgått CMV-infeksjon.

 

CMV-IgM:
Positiv CMV-IgM ses ved:
1. Aktuell eller nylig primær CMV-infeksjon.
2. Reaktivering av latent CMV-virus. Gir ikke alltid sykdom.
3. Aktuell eller nylig CMV-infeksjon med en annen CMV-stamme.
4. Falsk positiv test. F.eks. er Epstein-Barr virus (EBV) en potent B-cellestimulator. EBV-infeksjoner kan derfor gi falsk positiv CMV-IgM.

CMV-IgG:
Positiv CMV-IgG forteller at personen en gang i livet ble infisert med CMV, men tidspunktet kan ikke fastsettes.

CMV-IgG aviditet:
Denne analysen måler IgG-antistoffenes modenhet. Når en person blir infisert med CMV for første gang, produserer kroppen IgG med lav aviditet (bindingsevne). Etter 2-4 måneder lages IgG med høy aviditet. Lav CMV-IgG aviditet (positiv test) ses derfor ved en primær CMV-infeksjon.

Positive funn er usikre hos personer som har fått blod- eller blodprodukter siste måneder.

Mer informasjon