Hopp til hovedinnhold

C.difficile Ag/toksin

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Clostridioides difficile (tidligere Clostridium difficile)

Indikasjoner

Diaré. Mistanke om antibiotikaindusert diaré eller ved utbrudd ved helseinstitusjon.

Det er verdt å merke seg at det ved PCR også påvises døde bakterier. PCR blir derfor ikke negativ før både levende og døde bakterier er kvittert ut med avføringen. Dessuten er PCR mer sensitiv enn dyrkning. Det kan derfor gå noe lengre tid før en person blir erklært som ikke utskiller av bakterien enn ved dyrkning.

Analyser

  • Clostridioides difficile
  • Clostridioides difficile toxin A/B

Tolkning

Negative analyser besvares ”NEG”.

Positive analyser besvares ”POS”, og med kommentar: Ved positiv Clostridioides difficile og negativ Clostridioides difficile toksin: Ikke-toksigen (apatogen) C. difficile stamme påvist. Ved både positiv Clostridioides difficile og Clostridioides difficile toksin: Toksigen (patogen) C. difficile stamme påvist.

Kontrollprøver

Det tas ikke kontrollprøve etter avsluttet behandling.

Mer informasjon

  • Analysenummer: N48
  • Forkortet analysenavn: BAKTPAN2