Hopp til hovedinnhold

S-Bupropion total

Preparat: Wellbutrin, Zyban

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
1000–5000nmol/L

Tolkning

Bupropion er ustabilt i serum etter prøvetaking og foreløpig vurderes kun konsentrasjon av farmakologisk aktiv metabolitt (hydroksybupropion). Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: Ca 20 timer (hydroksybupropion).

Merknad

Konsentrasjonen av både bupropion og den farmakologisk aktive metabolitten hydroksybupropion bestemmes.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Sum: Bupropion+hydroksybupropion
  • NLK-kode: NPU29816
  • Analysenummer: D05
  • Forkortet analysenavn: BUPROTOT