Hopp til hovedinnhold

S-Buprenorfin

Preparat: Subutex, Temgesic, Suboxone, Norspan, Buvidal

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
2–10nmol/L

Substitusjonsbehandling: 2 - 10 nmol/L
Smertebehandling: 0,8 - 2,0 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor det terapeutiske området.
Halveringstid: 20 - 25 timer.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Buprenorfin
  • NLK-kode: NPU27449
  • Analysenummer: 782
  • Forkortet analysenavn: S-BUPREN