Hopp til hovedinnhold

S-Aripiprazol

Preparat: Abilify

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

200 - 1300 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 48 - 73 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten dehydroaripiprazol bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Aripiprazol
  • NLK-kode: NPU26669
  • Analysenummer: 429
  • Forkortet analysenavn: ARIPIPRA