Hopp til hovedinnhold

S-Apo A-1

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Apolipoprotein A1

Alternativt navn: Apolipoprotein A1

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom. Utredning ved hyperkolesterolemi.

Referanseområde

KjønnReferanseområdeEnhet
Kvinne1,1–2,0g/L
Mann1,0–1,8g/L

Tolkning

Apo A1 tilsvarer HDL-kolesterol og brukes sammen med apo B for å beregne ApoB/ApoA1 ratioen.

Høye verdier av apo A1 kan være arvelig betinget, skyldes østrogenpåvirkning, antiepileptika eller beta-2-stimulerende midler. Som for HDL gir regelmessig alkoholinntak høyere apo A1.

Lave verdier er assosiert med livsstilsfaktorer (overvekt, røyking, mangel på mosjon) og enkelte medikamenter. Lavt nivå av apo A1 kan ses sekundært til en rekke sykdommer som diabetes mellitus, nyre- og leversvikt, tyreoideaforstyrrelser og enkelte infeksjoner, men kan være arvelig betinget (f.eks. Tangiers sykdom, LCAT-mangel). Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon