Hopp til hovedinnhold

S-Anti-tTG IgA

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Transglutaminase (tTG) IgA

Alternative navn: Anti-Vevstransglutaminase, Anti-Transglutaminase 2

Indikasjoner

Diagnostikk og oppfølging av cøliaki. Diagnostikk av dermatitis herpetiformis.

Indikasjon

Analyser

Diagnostikk av cøliaki [470]

S-Anti-tTG-IgA

S-Anti-deamidert gliadin IgG

Oppfølging av cøliaki-pasienter [471]

S-Anti-tTG-IgA

S-Anti-deamidert gliadin IgG

Oppfølging av cøliaki-pasienter med IgA-mangel [472]

S-Anti-tTG-IgA

S-Anti-deamidert gliadin IgG

Samt utredning av uklare tilstander hvor cøliaki kan være en differensialdiagnose.

Referanseområde

Analyse

Referanseområde

Enhet

S-Anti-tTG-IgA

<7

U/mL

S-Anti-deamidert gliadin IgG

<7

U/mL

Tolkning

Diagnostikk av cøliaki-pasienter

Total IgA >0,2 g/L

Anti-tTG IgA positiv,

Anti-DG IgG positiv

Aktiv cøliaki er sannsynlig

Total IgA >0,2 g/L

Anti-tTG IgA positiv,

Anti-DG IgG negativ:

Aktiv cøliaki er sannsynlig

Total IgA >0,2 g/L

Anti-tTG IgA negativ,

Anti-DG IgG positiv:

Aktiv cøliaki er lite sannsynlig, positiv anti-DG kan være uspesifikk reaksjon.

Total IgA <0,2 g/L

Anti-tTG IgA negativ,

Anti-DG IgG positiv:

Aktiv cøliaki er sannsynlig. Dette er situasjon som oftest er observert hos barn <3år og/eller voksne pasienter med IgA-mangel.

Total IgA >0,2 g/L

Anti-tTG IgA negativ,

Anti-DG IgG negativ:

Aktiv cøliaki er lite sannsynlig.

Den endelige diagnosen av cøliaki stilles ut fra serologiske analyser, tarmbiopsi og typisk klinikk med bedring ved glutenfritt kosthold. Det er viktig at pasienten ikke settes på glutenfri diett før diagnosen er sikret. Det foreligger regler for grunnstønad fra NAV som gjør at barn med anti-tTG >10 x øvre grense kan slippe biopsi etter søknad. Se NAV-Rundskriv vedr. § 6-3 Grunnstønad.

Oppfølging av cøliaki-pasienter

Ved vellykket diettbehandling av cøliaki-pasienter kan fallende serumkonsentrasjoner av anti-tTG IgA brukes til å bekrefte effekten. Halveringstid kan variere fra noen uker helt opp til et halvt år. Oppfølgingen bør fortsette også etter at anti-tTG er normalisert, gjennom årlige kontroller. Økende anti-tTG taler for svikt i diettbehandlingen. Biopsi er gullstandard for oppfølging, og ved symptomer og normal anti-tTG kan biopsi overveies. Verdien av anti-DG IgG skal kun vektlegges ved total IgA <0,2 g/L og er usikker i alle andre tilfeller.

Les mer om diagnostikk og oppfølging av cøliaki.

Merknad

Fürst omlegger analyserutiner for cøliakidiagnostikk og per dags dato analyserer både anti-tTG IgA og anti-DG IgG ved diagnostikk og oppfølgning av cøliaki. Rutinen skal endres tidlig i 2024 slikt at det skal først analyseres anti-tTG IgA samtidig med total IgA. Ved lavt total IgA (<0,2g/L) skal anti-DG IgG analyseres.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 464
  • Forkortet analysenavn: IGATTG
  • NLK-kode: NPU14566