Hopp til hovedinnhold

S-Anti-TPO

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-TPO-antistoff

Alternativt navn: Antistoff mot tyreoperoksydase

Indikasjoner

Utredning ved struma av ukjent årsak, mistanke om autoimmun tyreoiditt.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
<100kU/L

Tolkning

Høye verdier ved autoimmun tyreoiditt, men økte verdier kan også sees ved hyper- og hypofunksjon av annen årsak. Antistoffet kan også finnes hos friske i lave konsentrasjoner, særlig hos kvinner og forekomsten øker med alderen. Ved subklinisk hypotyreose vil påvisning av anti-TPO kunne tale for tyroksinbehandling fordi den autoimmune prosess som regel fører til permanent hypotyreose i løpet av et par års tid.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon