Hopp til hovedinnhold

S-Anti-HBs

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Hepatitt B virus (HBV) s-antistoff

Alternative navn: Antistoff mot hepatitt B virus (HBV) overflateantigen (s = surface), Hepatitt B vaksinekontroll, Hepatitt B

Indikasjoner

Antistoffmåling anbefales for personer som trenger å vite at de har respondert på hepatitt B-vaksinen. Målingen gjøres 1-3 måneder etter tredje dose (etter fjerde dose i firedosersprogram).

Tolkning

Anti-HBs etter fullvaksinasjon:

<10 IU/L

Ikke beskyttet, revaksinasjon anbefales.*

≥10 IU/L

Livslang beskyttelse mot HBV-infeksjon.

*En årsak til manglende antistoff-respons er at personen er smittet med hepatitt B før vaksinasjon. Disse skal ikke revaksineres, men følges opp som pasienter med okkult hepatitt B/kronisk hepatitt B. Derfor etterrekvireres HBsAg og anti-HBc når anti-HBs < 10 IU/L.

**Det finnes HBV-vaksiner med forskjellig formulering og adjuvantia som kan ha ulik evne til å indusere antistoff-respons. Ved manglende antistoffrespons kan det derfor vurderes om det skal brukes en annen vaksine til boosterdose.

Anti-HBs hos naturlig smittet

≥ 10 IU/L hos en som er anti-HBc positiv bekrefter opparbeidet immunitet, og at pasienten ikke er smitteførende.

Se også Hepatitt B.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 705
  • Forkortet analysenavn: ANTI-HBS
  • NLK-kode: NPU16065