Hopp til hovedinnhold

S-Anti-deamidert gliadin IgG

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Deamidert gliadinpeptid IgG

Alternative navn: Anti-DG IgG, anti-DGP IgG

Indikasjoner

Diagnostikk og oppfølging av cøliaki hos pasienter med total IgA nivå < 0,2g/L da anti-transglutaminase (anti-tTG) IgA kan være falsk negativ.

Indikasjon

Analyser

Diagnostikk av cøliaki [470]

S-Anti-tTG-IgA

S-Anti-deamidert gliadin IgG

Oppfølging av cøliaki-pasienter [471]

S-Anti-tTG-IgA

S-Anti-deamidert gliadin IgG

Oppfølging av cøliaki-pasienter med IgA-mangel [472]

S-Anti-tTG-IgA

S-Anti-deamidert gliadin IgG

Samt utredning av uklare tilstander hvor cøliaki kan være en differensialdiagnose.

Referanseområde

Analyse

Referanseområde

Enhet

S-Anti-tTG-IgA

<7

U/mL

S-Anti-deamidert gliadin IgG

<7

U/mL

Tolkning

Diagnostikk av cøliaki-pasienter

Total IgA >0,2 g/L

Anti-tTG IgA positiv,

Anti-DG IgG positiv

Aktiv cøliaki er sannsynlig

Total IgA >0,2 g/L

Anti-tTG IgA positiv,

Anti-DG IgG negativ:

Aktiv cøliaki er sannsynlig

Total IgA >0,2 g/L

Anti-tTG IgA negativ,

Anti-DG IgG positiv:

Aktiv cøliaki er lite sannsynlig, positiv anti-DG kan være uspesifikk reaksjon

Total IgA <0,2 g/L

Anti-tTG IgA negativ,

Anti-DG IgG positiv:

Aktiv cøliaki er sannsynlig.

Dette er situasjon som oftest er observert hos barn <3år og/eller pasienter med voksne med IgA-mangel.

Total IgA >0,2 g/L

Anti-tTG IgA negativ,

Anti-DG IgG negativ:

Aktiv cøliaki er lite sannsynlig, ved sterk klinisk mistanke og dersom pasient får glutenfri kost, bør HLA DQ2/DQ8 typing utføres (hvis ikke gjort tidligere)

Den endelige diagnosen av cøliaki stilles ut fra serologiske analyser, tarmbiopsi og typisk klinikk med bedring ved glutenfritt kosthold. Det er viktig at pasienten ikke settes på glutenfri diett før diagnosen er sikret. Det foreligger regler for grunnstønad fra NAV som gjør at barn med anti-tTG >10 x øvre grense kan slippe biopsi etter søknad. Se NAV-Rundskriv vedr. § 6-3 Grunnstønad.

Oppfølging av cøliaki-pasienter

Ved vellykket diettbehandling av cøliaki-pasienter kan fallende serumkonsentrasjoner av anti-tTG IgA brukes til å bekrefte effekten. Halveringstid kan variere fra noen uker helt opp til et halvt år. Oppfølgingen bør fortsette også etter at anti-tTG er normalisert, gjennom årlige kontroller. Økende anti-tTG taler for svikt i diettbehandlingen. Biopsi er gullstandard for oppfølging, og ved symptomer og normal anti-tTG kan biopsi overveies. Verdien av anti-DG IgG skal kun vektlegges ved total IgA <0,2 g/L og er usikker i alle andre tilfeller.

Les mer om diagnostikk og oppfølgning av cøliaki.

Merknad

Fürst omlegger analyserutine for cøliakidiagnostikk og foreløpig analyserer både anti-tTG IgA og anti-DG IgG. Rutinen skal endres tidlig i 2024 slik at det skal i utgangspunktet analyseres kun anti-tTG IgA samtidig med total IgA. Ved lavt total IgA nivå <0,2g/L skal anti-DG IgG analyseres.

Mer informasjon

  • Analysenummer: A72
  • Forkortet analysenavn: DEAMIIGG
  • NLK-kode: NPU28161