Hopp til hovedinnhold

S-Amylase total

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Amylase

Indikasjoner

Pankreasdiagnostikk, uklare akutte abdominalsykdommer.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
1–17 år29–118U/L
≥ 18 år25–120U/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Amylase finnes i pankreas- og spyttkjertelvev, og akutt pankreatitt og spyttkjertelbetennelser gir høye verider. Samtidig forhøyede leverenzymer kan indikere okklusjon av distale galleganger. Ved ikke-akutte pankreatitter ses moderat økte verdier, som etter hvert overgår i lave verdier, når all eksokrin vev i pankreas er ødelagt. Amylase utskilles tildels i nyrene, og nyresvikt gir en lett økning. Amylase kan iblant danne komplekser med immunglobuliner, såkalt makroamylasemi – dette gir vedvarende høy amylase, samtidig som lipase er normalt. Makroamylasemi har ingen klinisk betydning.

Ved høye verdier kan bestemmelse av pankreasspesifikk amylase og lipase være nyttig, for å utelukke makroamylasemi og spyttkjertellidelser som parotitt, spyttkjertelstein og Sjögren.

Merknad

Laboratoriet undersøker ikke amylase i urin. Se S-Amylase pankreas.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon