Hopp til hovedinnhold

S-Amitriptylin total

Norsk bruksnavn: P-Sum: Amitriptylin+nortriptylin

Preparat: Sarotex, Tryptizol

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
300–750nmol/L

Tolkning

Farmakologisk aktiv metabolitt (nortriptylin) bestemmes også. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: amitriptylin: 9 - 50 timer, nortriptylin: 17 - 93 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten nortriptylin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 409
  • Forkortet analysenavn: AMITRTOT
  • NLK-kode: NPU03927