Hopp til hovedinnhold

S-Alfa-1-antitrypsin

Norsk bruksnavn: P-Alfa-1-antitrypsin

Indikasjoner

Medfødt alfa1-antitrypsinmangel: kronisk obstruktiv lungesykdom, neonatal og juvenil ikterus. Utredning av leversykdom.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
1,0–1,7g/L

Tolkning

Lave verdier kan ses ved genetisk betinget alfa1-antitrypsinmangel i hetero- eller homozygot form. Ved lave verdier bør det i tillegg gjøres genetisk undersøkelse (S- og Z-mutasjoner) som vil bekrefte tilstanden, og prediktere klinisk lunge- eller leversykdom.

Høye verdier ved aktive prosesser, særlig ved affeksjon av levervev, i mindre grad ved affeksjon av bindevev. Høy østrogenaktivitet (P-piller, graviditet).

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon